Major K International

Společnost Major K International se od roku 1998 věnuje kreativní tvorbě a výrobě zábavných pořadů a jejich filmové a televizní distribuci.
Svůj přední úkol vidí v uspokojování nároků diváka na kvalitní zábavu, kterou od audiovizuálních médií očekávají.
Ve své činnosti se společnost zaměřuje na 3 základní aktivity, jimiž jsou:
   


TVORBA

Tvorba společnosti je zaměřena na široké spektrum rodinného diváka, tj. dospělé, mládež i děti. Největší důraz je přitom kladen na tři základní principy: kvalitu, originalitu a zábavnou hodnotu.
Za svoje více než osmileté působení se ve společnosti podařilo vytvořit stabilní tým scenáristů. Kmenoví scenáristé získali potřebné znalosti nejen studiem na filmových školách a zkušenostmi z vlastní tvorby, ale v neposlední řadě i účastí na seminářích zástupců Britské asociace komediálních scenáristů a účastmi na mezinárodních workshopech kreativního psaní, a také v programu MEDIA Desk Česká republika.

REALIZACE

Při realizaci svých projektů se MKI zaměřuje výhradně na spolupráci se zkušeným realizačním týmem, jehož členové patří k předním českým tvůrcům. Kromě profesních ocenění za českou tvorbu, se většina členů štábu podílí rovněž na výrobě zahraničních projektů. Produkční a postprodukční studia, která zajišťují servis pro výrobu MKI, se řadí k uznávaným společnostem, jejichž spolupráci vyhledávají i přední světoví producenti (UPP, Post Produkce Praha, Avion, Studio Virtual, ACE, aj.).

KOMUNIKACE

Stavba komunikačních strategií se stala od samého založení jednou ze základních činností společnosti, bez níž by tvorba a realizace nenašly odpovídající zhodnocení. Již první televizní projekty společnosti byly prezentovány na mezinárodních festivalech a úspěšně prodány do zahraničních televizí.
V souvislosti s prodeji do zahraničí se postupně rozšířily i distribuční aktivity firmy, která byla oslovena zástupci společnosti SPI International k vytvoření vlastního filmového distribučního zastoupení v České republice (filmy: Čokoláda, Svět podle Prota, Traffic, Ptačí svět, Frida, Hodiny, Pinocchio...).
Dnes MKI disponuje zkušeným dynamickým týmem, zajišťujícím veškeré marketingové a mediální aktivity společnosti sahající od tvorby komplexních komunikačních kampaní přes jejich realizaci až po monitoring a následné vyhodnocení.

CONSULTING

Na základě výsledků a důvěry ze strany partnerů i odběratelů se aktivity MKI postupně rozšířily o konzultační činnost a to ve všech třech oblastech, kterým se společnost věnuje. Mezi nejvýznamnější partnery se v tomto směru řadí TV Nova nebo Palace Cinemas.

Úsilí o rozvoj kvalitních tvůrčích, produkčních i distribučních aktivit spatřuje společnost Major K International jako své hlavní poslání i do budoucna.

© 2007 Major K International